Tandimplantat

Att ha dåliga tänder har negativa effekter för både det fysiska och psykiska måendet. Tidigare var det vanligt att de allra flesta hade tappat majoriteten av sina tänder vid 60-årsåldern. I och med bättre munhygien och förebyggande behandlingar kan allt fler behålla sina tänder längre. För den som trots allt behöver byta ut några eller alla tänder finns idag bra och hållbara lösningar.

Komplikationer vid tandimplantat

Som vid alla typer av implantat finns risker för komplikationer. Den vanligaste är infektioner som kan uppstå runt alla typer av främmande material i kroppen. Det här är något som tandläkare alltid informerar om för att minimera riskerna. Samtidigt pågår många innovativa forskningsprojekt som syftar till att förhindra infektioner förorsakade av proteser och implantat. Ett exempel är forskning som pågår vid Chalmers där vassa grafitflagor i nanostorlek används för att döda bakterier som annars kan få fäste runt ett implantat.

Ersätta förlorade tänder med implantat

Tidigare användes löständer när tänderna gått förlorade. Löständer har många nackdelar och upplevs av de flesta som både klumpiga och obekväma. Allteftersom tekniken för tandimplantat blivit mer sofistikerad och säker så har löständerna fasats ut till förmån för implantat. Vid ett tandimplantat fästs titanskruvar i käken och tandproteser fästs sedan ovanpå skruvarna. Lösningen är både hållbar och permanent.

Fördelar med implantat

En brygga är en lösning där tandprotester fästs vid närliggande tänder som fortfarande finns kvar. Det här är en lösning som fungerar när en enstaka tand behöver bytas ut eftersom det krävs att det fortfarande finns friska tänder att fästa protesen i. Med implantat kan alla tänder ersättas och resultatet både känns, fungerar och ser naturligt ut. Inför ett implantat behöver de tänder som ska ersättas dras ut och käkbenet behöver läka ordentligt. Sedan opererar en käkkirurg in titanskruvar i käkbenet. Innan tandprotesen kan fästas behöver skruvarna växa fast ordentligt i käkbenet vilket kan ta upp till sex månader. Därefter fästs tandproteserna på skruvarna och dina tänder är återställda!