Framtidens kariesbehandling

Hål i tänderna, eller karies, är ett stort folkhälsoproblem och nästan alla drabbas någon gång under livet. Karies uppstår när skadliga bakterier som bildar syror skadar emaljen på våra tänder. Vår saliv och användningen av fluortandkräm har bidragit till att våra tänder är i bättre skick idag än för bara 30 år sedan. Trots det kan god tandhygien inte helt förhindra uppkomsten av karies och när tandemaljen har fått en skada går den idag inte att reparera på något annat sätt än genom att borra och laga hos tandläkaren. I framtiden hoppas forskarna hitta nya, innovativa lösningar.

Peptider hjälper tanden läka

En lagad tand är alltid sämre och mindre hållbar än en tand utan lagningar. Därför försöker forskare och tandläkare komma på lösningar för att slippa borra i tänderna i framtiden även om dessa drabbas av karies. Forskare vid Washingtons universitet i USA har till exempel testat peptider, en slags molekyl, och sett att emaljen kan repareras. Det vill säga – små hål har läkt samman. Det här experimentet, och andra liknande, visar att det i framtiden kommer att vara möjligt att laga iallafall mindre hål utan att behöva borra och fylla.

Elektrisk ström reparerar skadade tänder

I ett annat uppmärksammat forskningsprojekt använde sig forskare i London av elektrisk ström för att stimulera tanden att själv bilda mer kalcium och fosfat och därmed läka sig själv. Behandlingen med den elektriska strömmen är helt smärtfri och kan förhoppningsvis komma i klinisk användning inom tre till fem år.

Bättre material ger starkare lagningar

Annan forskning fokuserar istället på att ta fram bättre och mer hållbara material för lagningar. Forskare på KTH i Sverige har till exempel tagit fram en ny typ av fyllnadsmaterial som de menar är 160 procent starkare än det material som tandläkare använder idag. Det här skulle ge lagningar som håller betydligt bättre.