Regelbundna besök hos tandvården

Att regelbundet gå till tandläkaren ger en bättre tandhälsa. En studie som brittiska forskare tagit fram visar att vuxna som går på regelbundna kontroller hos tandläkaren har mindre tandproblem som karies och fler tänder kvar än de som inte gör det.  
 
Studien tittade på tre grupper: De som alltid gått regelbundet, de som inte längre går regelbundet och de som inte aldrig gått regelbundet. Resultatet visade att de vuxna som endast går till tandläkaren vid besvär och de vuxna som slutat gå på regelbundna kontroller alla har mer besvär, fler kariesangripna tänder och saknande fler tänder än de som alltid gått på regelbundna kontroller. Om man jämförde personer som inte tidigare gått på regelbundna kontroller men som gör det nu så har de samma karies status som de som alltid gått på regelbundna kontroller, vilket visar att det finns stora vinster med att börja gå regelbundet till tandläkaren.